Vedení účetnictví, ekonomické služby

Nabízím služby v oblasti účetnictví a mezd. Vedu účetnictví dle platných českých právních norem a standardů pro podnikatelský i neziskový sektor. Sleduji změny zákonů a koriguji výstupy účetnictví pro zjištění a vyhodnocení věrohodného zobrazení ekonomické situace podniku. Dle požadavku klienta vedu evidenci a výstupy pro výkaznictví, rozpočty, statistiky a vnitropodnikovou potřebu společnosti. Výstupy k dalšímu použití předkládám srozumitelně ve standardizovaných programech Microsoft Office.

Podnikám v oboru účetnictví a účetního poradenství již déle než 20 let. Komunikuji přednostně 24 hod. denně po internetu. Hledám vhodné využití času při důchodu, jsem (budu) časově adaptabilní.

Nabízím také černobílé kopírovací služby. Nabízím jednostranné i oboustranné kopírování včetně možnosti svázání výtisků do kroužkové vazby.

Kontakt

Ing. Jan Temel
Telefon: +420 511 111 793
Mobil: +420 608 343 066
Adresa: Tučkova 14, Brno
E-mail: jan.temel@volny.cz